Mút tiêu âm Evo không mùi không mục sàn

Liên Hệ

Tiêu âm có tác dụng hút đi những âm thanh ù mà tấm damping chưa loại bỏ được hết.

Tấm này có kết cấu với nhiều lỗ hút âm và bề mặt không thấm nước.

Tiêu âm EVO có 2 loại đó là : Rubber sound absorber foam PA 4.0 và PA 6.0 (trong đó dòng PA 4.0 là thông dụng nhất)